TRV:01781

ID TRV:01781
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst c) Ved montering bør det tas hensyn til:
  • Plassering av armaturer og master.
  • Hva som skal belyses.
  • Blending.
  • Type armaturer og lamper.
  • ENØK/styring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming og utførelse av belysningsanlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning