TRV:01782

ID TRV:01782
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det skal vurderes behovet for spesielt utstyr eller plassering slik at armaturer er beskyttet mot hærverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot hærverk av anlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning