TRV:01785

ID TRV:01785
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Alle utendørs belysningsanlegg skal styres over fotocelle eller et mer avansert styringssystem og skal være tilkoblet driftstimeteller.
  1. Det skal være mulighet for kortvarig (tidsbegrenset) overstyring av fotocelle eller styringssystem til bruk ved vedlikeholdsarbeider og lignende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre for at utendørs belysningsanlegg står på når det er behov.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning