TRV:01787

ID TRV:01787
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Overstyring av fotocelle eller automatisk regulering skal være tidsbegrenset, for å unngå lysanlegg som lyser ved høylys dag.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anleggene er energieffektive.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning