TRV:01788

ID TRV:01788
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Med plattformbelysning menes belysningsanlegg som belyser plattformområder, trapper og gangveier/soner til plattformer på stasjoner og holdeplasser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tydeliggjøring av krav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning