TRV:01790

ID TRV:01790
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til lyskilder, innplassering og kapslingsgrader er gitt i [543], belysning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming av lyskilder iht. TRV
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning