TRV:01791

ID TRV:01791
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) Med arealbelysning menes belysning av sporveksler, skifteområder, godsområder/godsterminaler og containerområder/containerterminaler. For belysning av områder utover dette vises det til relevante publikasjoner fra Lyskultur.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tydeliggjøring av krav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning