TRV:01797

ID TRV:01797
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Innedørsbelysning inndeles i belysning av tekniske bygninger og rom i tilknytning til jernbanetekniske infrastrukturanlegg og publikumsarealer i stasjonsbygninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tydeliggjøring av kravets virkeområde
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning