TRV:01798

ID TRV:01798
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst I alle tekniske rom skal det være belysningsnivå tilpasset de arbeidsoppgaver som utføres i rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rette belysningsnivå.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning