TRV:01799

ID TRV:01799
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Allmennbelysningen i publikumsarealer skal sikre at publikum kan bevege seg trygt og sikkert i alle arealer, at alle informasjonstavler og anvisningsskilt er godt belyst, og at alle utganger og rømningsveier er tilstrekkelig belyst.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rette belysningsnivå.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning