TRV:01800

ID TRV:01800
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Nødbelysning i bygninger skal tilfredsstille kravene i offentlige forskrifter.
  1. Nødbelysningen skal sikre sikker evakuering av publikum i nødsituasjoner og hindre panikk dersom den alminnelige strømforsyningen svikter.
  2. Nødbelysningen skal tilkobles reservestrømsforsyningen i området og/eller ha egne batterier i hver armatur.
  3. Driftstiden for nødbelysningen skal være tilstrekkelig til at evakuering av alle personer i bygget kan utføres på en sikker måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett belysningsnivå ved evakuering i en nødsituasjon.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning