TRV:01801

ID TRV:01801
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved bruk av sentral batterireserve, UPS eller reservestrømsaggregat skal det benyttes funksjonssikker kabel som sikrer drift av nødlyset inntil evakuering har funnet sted.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon