TRV:01802

ID TRV:01802
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst a) Tunnelbelysning skal alltid bygges etter prosjekterte planer i henhold til [543], belysning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en rett utforming av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning