TRV:01803

ID TRV:01803
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget.
  1. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overtagelsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning