TRV:01804

ID TRV:01804
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Det bør utarbeides følgende dokumentasjon:
  • Luxberegninger for belysningsanlegget.
  • Tegning for brakett(er) eller/og fundament(er).
  • Tegninger og styrkeberegning av lystårn.
  • Kabeltraseer
  • Plantegning som viser armaturer og tilførsler.
  • Snittegning av armaturer i åk.
  • Fordelingsskjema.
  • Styrestrømsskjema.
  • Vedlikeholdsplan for nødlysarmaturer
  • Tverrfaglig jordingsplan
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse Sikre rett dokumentasjon for anlegget som viser og beskriver anlegget slik det er installert ved overdragelse fra leverandør til Bane NOR.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning