TRV:01807

ID TRV:01807
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Det skal være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav, og eier skal til enhver tid oppbevare slik oppdatert dokumentasjon, ref §12 og §13 [FEL].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at man innehar en korrekt og oppdatert dokumentasjon for anlegget, slik at man kan foreta vurderinger av anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav