TRV:01808

ID TRV:01808
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter på eller ved spenningssatte lavspenningsanlegg skal [FSE] følges.
  1. Eier av virksomhet som omfattes av denne forskrift skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det jobbes sikkert i henhold til bestemmelsene gitt i FSE.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav