TRV:01809

ID TRV:01809
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Alle feil, driftsforstyrrelser i Bane NORs lavspenningsanlegg skal rapporteres i Banedata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre innsamling av data for å rette de, samt og lære av dem.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav