TRV:01810

ID TRV:01810
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon