TRV:01810

ID TRV:01810
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Bytte av komponenter som følge av skade eller slitasje skal registreres i Banedata.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at man til enhver tid har korrekte opplysninger om anlegget.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav