TRV:01811

ID TRV:01811
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon