TRV:01811

ID TRV:01811
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget er sikkert i betjene eller oppholde seg i nærheten til.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav