TRV:01815

ID TRV:01815
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Systemspesifikt
Kravtekst Eksempler på instrumenter som bør ha kalibreringssertifikat, er:
  • Isolasjonstester
  • Jordplatemåler
  • Strømtang
  • Installasjonstester
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at instrumenter er kaliberet slik at man ikke får feilmålinger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav