TRV:01817

ID TRV:01817
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Viktige bærende stålkonstruksjoner som har oppnådd rustgrad C, skal byttes dersom det er fare for skader som kan føre til reduksjon i sikkerhet generelt eller tilgjengelighet for togframføring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot fare for havari og/ eller redusert tilgjengelighet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav