TRV:01818

ID TRV:01818
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon