TRV:01818

ID TRV:01818
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Andre konstruksjoner og komponenter av stål bør ikke forringes utover rustgrad C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot fare for havari og/ eller redusert tilgjengelighet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav