TRV:01819

ID TRV:01819
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.
  1. Dersom det oppdages rust innendørs, bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot fare for havari og/ eller redusert tilgjengelighet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav