TRV:01819

ID TRV:01819
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Innendørs bør ikke komponenter og konstruksjoner av stål ha rustgrad B eller dårligere.
  1. Dersom det oppdages rust innendørs, bør årsaken til rustangrepet kartlegges og rettes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon