TRV:01820

ID TRV:01820
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Systemspesifikt
Kravtekst ▶ Det skal ikke brukes stige eller klatres i hvitmerkede stolper for vedlikehold. Nødvendig vedlikeholdsarbeid kan eventuelt utføres med bruk av bil/anleggsmaskin med kurv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot fare ved arbeider som følge av svekkelsen i stolpen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav