TRV:01821

ID TRV:01821
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Hvitmerkede stolper skal erstattes, alternativt sikres betryggende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot fare ved arbeider som følge av svekkelsen i stolpen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav