TRV:01822

ID TRV:01822
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tremaster skal kontrolleres med en metode som tilfører masten minimal skade. PURL 1 (Pure Ultrasonic Rot Locator) kan benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot at kontroll og inspeksjon forringer mastens levetid.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav