TRV:01823

ID TRV:01823
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal vurderes om det må utføres råtekontroll i forbindelse med hull etter hakkespett eller andre påførte skader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon