TRV:01824

ID TRV:01824
Bok 545
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Andre bærende trekonstruksjoner bør ikke ha mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon