TRV:01824

ID TRV:01824
Bok 545
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Andre bærende trekonstruksjoner bør ikke ha mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot havari som følge av for mye råte i konstruksjonen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav