TRV:01825

ID TRV:01825
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Enkeltkomponenter eller systemer bør ved normal belastning ikke belastes mer enn 80 % av hva de er dimensjonert for.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikkerhetsfaktor for å ikke overbelaste enkeltkomponenter eller systemer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav