TRV:01827

ID TRV:01827
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i Tabell: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C.
  1. Kontroll av temperatur bør gjøres ved hjelp av termografering.
  2. Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
  3. Termograferingen skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
  4. Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termograferingen starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen, skal det beregnes objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med nominell strøm kontinuerlig.
  5. Termograferingen skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.
  6. Generelt bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperatur gitt i Tabell: Maksimal tillatt temperatur for ulike komponenter ved maksimal nominell strøm og omgivelsestemperatur på 40 °C følges dersom termografør ikke anbefaler annet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot feil og havari som følge av varmeutvikling i komponenter.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav