TRV:01829

ID TRV:01829
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Skilting av høyspenningsanlegg skal være utført i henhold til [FEF] og skal være utført i henhold til [515].
  1. Manglende skilting bør utbedres snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre for en korrekt og tydelig informasjon om hvor farer i høyspenningsanlegget befinner seg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav