TRV:01830

ID TRV:01830
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Alle skilt skal være synlige, lesbare og vise korrekt informasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre for en korrekt og tydelig informasjon om hvor farer i høyspenningsanlegget befinner seg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav