TRV:01831

ID TRV:01831
Bok 545
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Alle installasjoner skal være tilstrekkelig merket slik at drift og vedlikehold kan utføres på en sikker måte, ref. [FEL] og [FEF].
  1. Merking skal være utført på en entydig og varig måte.
  2. Utendørs merking bør være utført med pregede skilt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre for en korrekt og tydelig informasjon om hvor farer i anlegget befinner seg.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav