TRV:01836

ID TRV:01836
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Spesielle forhold: Det bør gjennomføres særskilt kontroll i forkant av spesielle trafikktopper og ved spesielt krevende værforhold.

En del gruppeskap for sporvekselvarme har fjernstyringsmuligheter for å endre pådraget.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forebyggende tilsyn for å sikre mot feil/ skader på anlegget som kan ha oppstått som følge økt belastning av spor eller krevende værforhold.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme