TRV:01838

ID TRV:01838
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Kontroll av berøringsspenning: Maksimal tillatt berøringsspenning i henhold til gjeldende forskrifter og normer skal være tilfredsstilt.
  1. Utførelse :Ved inspeksjon av anlegget bør det gjøres en vurdering av om anlegget kan ha uakseptabelt høye berøringsspenninger.

Forskriftskrav til berøringsspenninger har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forebyggende tilsyn for kontrollere at berøringsspenning er innenfor tillatte grenser i henhold til gjeldende forskrifter og normer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme