TRV:01839

ID TRV:01839
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst kontroll av beskyttelse av kabler: Kabler inn til sporet skal være tilstrekkelig mekanisk beskyttet med kabelvernrør, ”panserslange” eller lignende der kablene ligger:
  • synlig i sporet eller
  • ligger innenfor kabelfritt profil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anleggets kabler er tilstrekkelig mekanisk beskyttet i det miljøet de ligger forlagt i.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme