TRV:01840

ID TRV:01840
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ b) Utendørs kabler skal være mekanisk beskyttet i minst 1,5 m over bakken, se [FEF] §4-4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon