TRV:01840

ID TRV:01840
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Beskyttelse mot gnagere: Utendørs kabler skal være mekanisk beskyttet i minst 1,5 m over bakken, se [FEF] §4-4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anleggets kabler er tilstrekkelig mekanisk beskyttet mot gnagere.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme