TRV:01841

ID TRV:01841
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjon i støttesystemer: Gruppeskap skal ha oppdatert dokumentasjon samt korrekt merking av alt utstyr i skapet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det foreligger korrekt dokumentasjon av anleggets utforming, samt at anleggsdeler er merket korrekt for at man enkelt skal kunne identifisere dem.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme