TRV:01842

ID TRV:01842
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst b) Funksjonsbeskrivelse: Det bør alltid finnes oppdatert funksjonsbeskrivelse for tekniske systemer (styring, regulering etc.).
  1. Utførelse : Ved alle endringer i anlegget skal nødvendig dokumentasjon og merking utføres i henhold krav i prosjektering- og byggingsregelverket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det foreligger korrekt dokumentasjon av anleggets utforming og beskrivelser for hvordan anlegget betjenes, samt at anleggsdeler er merket korrekt for at man enkelt skal kunne identifisere dem.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme