TRV:01843

ID TRV:01843
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Mekanisk og termisk bestandighet: Koblingspunkter skal ikke være svekket eller forringet av termiske påkjenninger eller vibrasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon