TRV:01843

ID TRV:01843
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Mekanisk og termisk bestandighet: Koblingspunkter skal ikke være svekket eller forringet av termiske påkjenninger eller vibrasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at koblingspunkter har en god og varig forbindelse som ikke svekkes av det miljøet de er utsatt for.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme