TRV:01845

ID TRV:01845
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Beskyttelse: Skap, kapslinger, avdekninger med videre skal være hele og uskadde.
  1. Utførelse :Skap og avdekninger bør utbedres dersom det er skader som på kort sikt kan gi:
  • Utilsiktet støv og fuktighet i skap eller kapslinger med elektrisk utstyr
  • Isolasjonsfeil på kabler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at skap, kapslinger, avdekninger med videre er hele og uskadde slik at de beskytter det elektriske utstyret som er plassert inn.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme