TRV:01845

ID TRV:01845
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Beskyttelse: Skap, kapslinger, avdekninger med videre skal være hele og uskadde.
  1. Utførelse :Skap og avdekninger bør utbedres dersom det er skader som på kort sikt kan gi:
  • Utilsiktet støv og fuktighet i skap eller kapslinger med elektrisk utstyr
  • Isolasjonsfeil på kabler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon