TRV:01846

ID TRV:01846
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) Berøringsfare: Alle spenningssatte deler skal være beskyttet slik at utilsiktet berøring fra personer ikke kan forekomme, beskyttelse med minimum IP30.
  1. Manglende eller for dårlig avdekning av spenningssatte deler skal utbedres umiddelbart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon