TRV:01849

ID TRV:01849
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Funksjonskontroll: Anlegg med automatisk regulering av varmen skal fungere i henhold til funksjonsbeskrivelse for det aktuelle anlegget.

Ved kontroll av anlegget kontrolleres det at alle givere i systemet reagerer på temperatur, fuktighet, vind etc., at varmen slås av på som forutsatt ved ”simulert” aktivering av giverne. Se for øvrig Lavspenning_og_22_kV/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav om funksjonstest.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget regulerer seg i henhold til det som er tiltenkt.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme