TRV:01851

ID TRV:01851
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Varmeelementer skal være hele og uten ytre skader som kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i elementet.
  1. Elementer med tydelige skader med brudd på ytre mantel/kappe skal byttes.

▶ Elementer med mindre klemskader bør vurderes byttet.

  1. Runde elementer (skrudd eller poppet fast til skinne) bør ved bytting erstattes av flatovale elementer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon