TRV:01851

ID TRV:01851
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Vesentlig skade på varmeelement: Varmeelementer skal være hele og uten ytre skader som kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i varmeelementet.
  1. Varmeelementer med tydelige skader med brudd på ytre mantel/kappe skal byttes.

Klemskade: Varmeelementer med mindre klemskader bør vurderes byttet.

  1. Runde varmeelementer (skrudd eller poppet fast til skinne) bør ved bytting erstattes av flatovale varmeelementer.

Flatovale varmeelementer har langt større kontaktflate med underlaget og gir bedre varmeoverføring mellom skinne og varmeelement. Det anbefales å montere temperaturstyring i veksler med flatovale varmeelementer, for at vekselen ikke skal bli for varm og at smøringen opprettholdes intakt. Vær også oppmerksom på at det ved bytte til flatovale elementer kan være behov sliping av støtteklosser for å få plass til elementene, se Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme/Vedlegg - Utfresing i eldre typer støttekloss for nye varmeelementer (vedlegg 5.a).

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke er skader på anlegget som kan føre til at det er ute av drift eller en berøringsfare for personer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme