TRV:01852

ID TRV:01852
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Funksjonalitet: Varmeelementer skal gi varme i hele varmeelementets lengde.
  1. Utførelse: Ved isolasjonsfeil i varmeelementer bør varmeelementet byttes snarest.
  2. Utførelse: Ved mistanke om brudd skal varmeelementet byttes.
  3. Utførelse: Ved mistanke om kortslutning (lavere resistans enn normalt) bør varmeelementet byttes.

For kontroll av varmeelementer anbefales måling av strøm og spenning for hvert enkelt varmeelement. Dette sammenholdes med varmeelementets merkeverdier.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon