TRV:01853

ID TRV:01853
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Innfesting: Varmeelementene bør være festet til kjørreskinnen slik at det sikres god kontakt mellom varmeelementet og kjøreskinnen i hele varmeelements lengde.

Elementene må ikke sitte så fast at de ikke kan vandre i lengderetning som følge av utvidelser ved oppvarming.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at varmeelementet har god kontakt med skinne og gir oppvarming av de delene som trengs for å holde vekselen snøfri.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme