TRV:01853

ID TRV:01853
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Varmeelementene bør være festet til skinnen slik at det sikres god kontakt mellom elementet og skinnen i hele elementets lengde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon