TRV:01854

ID TRV:01854
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Klaringer: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke forhindre omlegging av sporvekselen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at varmeelementer ikke forhindre omlegging av sporvekselen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme