TRV:01855

ID TRV:01855
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Krav til innfesting: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke være plassert slik at de blir utsatt for mekanisk slitasje/påkjenning ved omlegging av vekselen eller ved normal trafikk på sporet.

Problem med klips som faller av kan skyldes flere forhold:

  • Feil klips i forhold til skinnetypen
  • For mye pukk i sporet/vekselen. Overflødig pukk vil kunne påvirke klipsene slik at de forskyves og/eller faller av.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at innfesting ikke tar skade ved omlegging av vekselen eller ved normal trafikk på sporet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme