TRV:01855

ID TRV:01855
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst c) Krav til innfesting: Varmeelementer, festeklips og kabler skal ikke være plassert slik at de blir utsatt for mekanisk slitasje/påkjenning ved omlegging av vekselen eller ved normal trafikk på sporet.

Problem med klips som faller av kan skyldes flere forhold:

  • Feil klips i forhold til skinnetypen
  • For mye pukk i sporet/vekselen. Overflødig pukk vil kunne påvirke klipsene slik at de forskyves og/eller faller av.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon