TRV:01856

ID TRV:01856
Bok 545
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Festebeslag: Det bør alltid benyttes festebeslag som sikrer elementet i tilførselsenden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at tilførsel til elementet ikke tar skade ved omlegging av vekselen eller ved normal trafikk på sporet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme